ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองปลาไหล ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66180
วัดสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดป่าหวาย ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเนินทราย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงหวาย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองสะแก ซ.พจ. 2033 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านน้อย ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านดงหวาย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ซ.พจ. 2033 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง