ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดเนินยาว ซ.1304 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนบ้านเนินยาว ซ.1304 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีอนามัยบ้านเนินยาว ซ.1304 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีรถไฟหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดหัวดง 14 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง