ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงป่าคำ ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดน้ำโจนเหนือ ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดเขารูปช้าง ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีตำรวจภูธรตำบลดงป่าดำ ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง