ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ (วัดหนองหนู) ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดฆะมัง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดเขาพระ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนราษฎร์เจริญ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดฆะมัง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนบ้านหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านสวนแตง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยฆะมัง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประจำจังหวัดนครสวรรค์ ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113-1300 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113-1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง