ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหนองไผ่ ซ.พจ. 2033 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังกลม ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่ากระดาน ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวังกรดพิทยา ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.พจ. 2033 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านไดชุมแสง ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลบ้านบุ่ง ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง