ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
วัดบึงสีไฟ ซ.พจ. 3003 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบึงตะโกน ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบึงสีไฟ ซ.พจ. 3003 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานพัสดุกองช่างเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง