ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสมาบาป ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดประทม ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดนครชุม ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าข่อย ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเขื่อนนครเขต ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสมาบาป ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดท่าข่อย ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดเขื่อนอนุสรณ์พิจิตร ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลเมืองเก่า ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง