ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดโรงช้าง ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดมูลเหล็ก ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดมหาธาตุ ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตติ์วิทยา) ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านวังทับยา ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง ซ.พจ. 2026 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์พัฒนาป่าไม้เขาค้อเขตที่ 3,4,5 ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานป่าไม้เขตอำเภอสวรรคโลก ซ.พจ. 2026 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง