ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงชะพลู ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองโนน ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองคะเชนทร์ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดดงชะพลู ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดคลองโนน ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร ซ.ประกาศิต ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยคลองคเชนทร์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะโก ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.บึงสีไฟ 19 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนค ซ.บึงสีไฟ 14 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ซ.บึงสีไฟ 19 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร ซ.พจ. 4014 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมสุพรรณบุรี ซ.บึงสีไฟ 14 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
จันเสนเมืองโบราณ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกบึงสีไฟ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง