ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังมะเดื่อ ซ.พจ. 3001 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ซ.พจ. 3001 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) ซ.1221 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยบ้านท่าฬ่อ ซ.1221 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้มสำเภา ซ.1221 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟท่าฬอ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง