ค้นพบจำนวน 107 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช 28/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร 174 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เทศบาลเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลสหเวช 2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลพิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
วัดวิจิตราราม ซ.1221 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าหลวง ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองคู้ ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลจอมขวัญ ซ.มหาราชพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาล 5 ธันวามหาราช ซ.111 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนดรุณศาสตร์สงเคราะห์ ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
จุดสกัดวัดเปร็ง ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
หน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินพัฒนานิคม ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครนายกตำบลชุมพล ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ ซ.พระพิจิตร 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางไทร ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่าที่ 3 ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรี ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 13 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศาลจังหวัดพิจิตร ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.บุษบา 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป่าที่ 2 (บ้านสันหีบ) ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ทำการคณะทำงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานผู้ตรวจราชการเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลหล่มเก่า ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.111 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อุทยานการศึกษา ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
มัสยิดติยาอุ้ลอิสลามพิจิตร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
บางใหญ่ไนท์บาซาร์ ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ห้างสรรพสินค้าชัยพงษ์พลาซ่า ซ.พลายงาม ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ซ.พลายงาม ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเลน ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิตร ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สวนรุกขชาติมวกเหล็ก ซ.พระพิจิตร 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สวนรุกขชาติซับชมพู ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงแรมน้ำเพชร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงแรมโอฆะนคร ซ.ลิ้นจี่ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงแรมจิตรวิไล ซ.พรรณเชษฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงแรมเมืองทอง ซ.ธิตะจารี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงแรมพิจิตรพลาซ่า ซ.ธิตะจารี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลสระโบสถ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลภัทรเวช ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลทัศนเวช ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น (เขาแดง) ซ.บุษบา 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โบสถ์คาทอลิก ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
คริสตจักรสัมพันธ์พิจิตร ซ.บุษบา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
คริสตจักรความหวังพิจิตร ซ.พลายงาม ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-1221 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-1062 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-113 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีขนส่งจังหวัดพิจิตร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611309
วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
บึงสีไฟ พิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อุษา? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สิวาราตรี? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611843
สายป่าน? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สะบัดช่อ 31 ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611843
ศรีราชา 8 ถ.จันทร์สว่าง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 055-611358
เลิศรส 524 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 055-611297
ข้าวแกงมายิน 2/206-207 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-691118
ไผ่สีทอง ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ประยูรโภชนา 28/9 ถ.ธิตะจารีย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-650488
นายเปาโต้รุ่ง ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
นกน้อย ถ.ราษฏร์เกษมอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ช่อมะรุม? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ชวนตา? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ครัวคุณกิจ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611082
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง