ค้นพบจำนวน 1,349 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหว้า จ.พิจิตร 66110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโพธิ์ จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วราย จ.พิจิตร 66110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสะเดา ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักขุนเณร จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสำโรง บ้านวังสำโรง จ.พิจิตร 66110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุ่งคล้า ตำบลดงขุย จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงบัว ตำบลบ้านนา ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 300/1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกรด ตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุพรรณพนมทอง จ.พิจิตร 66160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม ซ.เทศบาล 1 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล 55 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังก้านเหลือง ตำบลวังงิ้ว จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังก้านเหลือง จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 18 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ซ.มาบกระเปา 1 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลัง ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลดงเสือเหลือง ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลดงเสือเหลือง ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ จ.พิจิตร 66110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอไกร จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยร่วม จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยพุก จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยเขน ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยเกตุ จ.พิจิตร 66110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหญ้าไทร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพยอม จ.พิจิตร 66110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหลุม จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังทับไทร จ.พิจิตร 66160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำปะดา ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูมิ 3 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากทาง ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงนาราง จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางลาย จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านั่ง ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเสา ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเยี่ยม 160/1 จ.พิจิตร 66160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงป่าคำ ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงตะขบ จ.พิจิตร 66110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง