ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดศรีมงคล ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐเทพมงคล ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านเนินดิน ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านนา ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดถ้ำทองเจริญธรรม ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 นครสวรรค์ ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานเทศบาลตำบลถอนสมอ ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำยาท่าพล ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำนเรศวร ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
คริสตจักรเนินกระบาก ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1115-1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง