ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปาด หมู่2 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดปลวกง่าม ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดน้ำปาด ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดซำรัง ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดชมพู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนวัดปลวกง่าม ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านน้ำปาด ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านซำรัง ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านชมภู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลชมภู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง