ค้นพบจำนวน 98 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว หมู่1 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังยาง หมู่6 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรย้อย หมู่6 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขมิ้น 39 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปาด หมู่2 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งไผ่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังโพรง ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดอัมพรินทร์คูหา (วัดเขาถ้ำม่วง) ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดใหม่บ้านนางาม ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองสาหร่าย ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสามัคคีธรรม ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสว่างศรีบุญเรือง (วัดซุ้มขี้เหล็ก) ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสวนป่าสระแก้ววนาราม ซ.รพช. ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดศรีมงคล ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดวังยาง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดวังโพรง ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดวังดินเหนียว ซ.รพช. ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดลำภาศ ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม (วัดดงน้อย) ซ.พล. 2034 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเขาดิน ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดผาท่าพล ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเป่าเขาเขียว ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดป่าคาย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดปลวกง่าม ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐเทพมงคล ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านมุง ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านเนินดิน ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านนา ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านน้อย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านโคก ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเนินแสงธรรม ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดน้ำปาด ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดไทรย้อย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดไทรดงยั้ง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดถ้ำผาหลวง ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดถ้ำทองเจริญธรรม ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดซำรัง ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดชมพู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเขาศรีศรัทธาราม (วัดป่า) ซ.รพช. ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเขาเขียว ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนวัดปลวกง่าม ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านวังยาง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านวังโพรง ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ซ.รพช. ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านลำภาศ ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านมุง ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ซ.พล. 2034 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านผาท่าพล ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านน้ำปาด ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านซำรัง ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านชมภู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านเขาดิน ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านเขาเขียว ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยบ้านหนองขมิ้น ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยบ้านโปร่งไผ่ ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลวังยาง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลวังโพรง ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลบ้านมุง ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลไทรย้อย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลชมภู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 นครสวรรค์ ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานเทศบาลตำบลถอนสมอ ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีตำรวจภูธรตำบลไทรย้อย ซ.พจ. 2040 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำยาท่าพล ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำนเรศวร ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
คริสตจักรบ้านน้อย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
คริสตจักรเนินกระบาก ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1115-1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง