ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบึงพร้าว ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดไชยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวัดไชยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลชัยนาม ซ.12 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง