ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังสำโรง ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดดงจันทร์ ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองเป็ดเหนือ ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวัดวังพิกุล ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนบ้านคลองเป็ด ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลวังพิกุล ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง