ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 653 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 801 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 611 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำกลางพิษณุโลก 999 ถ.พิษณุโลก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังทอง ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนวังทอง 69 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ 653 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังทองวราราม ซ.ราชพฤกษ์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวชิรธรรมาวาส ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดราชคีรีหิรัญยาราม ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองเรือ ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ที่ทำการกรมชลประทานจังหวัดลพบุรี ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชา ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ที่ว่าการอำเภอโพทะเล ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ราชพฤกษ์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สวนลุงใน ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ถ้ำค้างคาว-ถ้ำพระ ซ.12 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
จุดชมวิว ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลวชิรบารมี ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
แยกวังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง