ค้นพบจำนวน 201 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเตาอิฐ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรักไทย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพรม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงพลวง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ใหญ่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังนกแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพันชาลี ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ระกา ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแก่งโสภา ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พิษณุโลก ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 653 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 801 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 611 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำกลางพิษณุโลก 999 ถ.พิษณุโลก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังทอง ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนวังทอง 69 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ 653 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดใหม่วังนกนางแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหินประกาย ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดหนองแฝกวนาราม ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองปรือ ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดหนองโบสถ์ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองบัว ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองเตาอิฐ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดโสภาราม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดสามัคคีประชาราษฎร์ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสะเดา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสระทองสามัคคี ซ.1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสระแก้วสามัคคีธรรม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดศรีพรหมจักร ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดศรีบุญมาญิการาม (วัดบ้านแหลมครก) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเวฬุวัน ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังสำโรง ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังสมบูรณ์ ซ.12 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังประดู่ ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังทองวราราม ซ.ราชพฤกษ์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังตาดรัตนาราม ซ.12 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังดินสอ ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวชิรธรรมาวาส ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดลำกระโดน ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดราชเจริญชัย (วัดบ้านน้ำยาง) ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดราชคีรีหิรัญยาราม ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดแม่ระกา ซ.1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดม่วงหอม ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดพันชาลี ซ.พล. 2005 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดไผ่ใหญ่ไพรญาราม ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดโป่งประชาธรรม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดป่าศรีถาวร (วัดหนองบัวเจริญผล) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดป่าแก่งกุลาเหนือ ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดปากยาง ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดบึงพร้าว ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านใหม่ทรายมูล ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านบ่อวนาราม ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านเข็ก ซ.1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านกลาง ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดบางสะพาน ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบัวทอง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเนินสะอาด ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเนินสว่างวราราม ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดเนินไม้แดง ซ.พล. 2005 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเนินมะเกลือวนาราม ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดนิมิตรธรรมสามัคคี ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดทุ่งน้อย ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดท่าหมื่นราม ซ.พล. 2005 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดทรัพย์ไพวัลย์ ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดดินทอง ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดดงพลวงศรีวนาราม ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดดงจันทร์ ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดไชยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดชุมแสง ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดเจริญผล ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองเรือ ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองเป็ดเหนือ ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองตานม ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดเขาน้อย ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดกกไม้แดง ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนหนองพระพิทยา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนสฤษดิ์เสนา ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงเรียนวัดวังพิกุล ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ซ.พล. 2005 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวัดไชยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนบ้านหินประกาย ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงเรียนบ้านหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงเรียนบ้านสะเดา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง