ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเหล่าขวัญ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสันติวนาราม ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดป่าสวนธรรมสังเวช ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดทองแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดดงกระบาก ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดช่างเหล็ก ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดคุ้งใหญ่ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดทองแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านท้อแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง