ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะแก หมู่7 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุกเทียม ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดหนองไผ่ ซ.1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีอนามัยตำบลตลุกเทียม ซ.1275 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1275 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1275-1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง