ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพันเสา ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหล่ายโพธิ์ ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองแขม ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดพันเสา ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดปลักแรด ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดตะโม่ ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดดอนอภัย ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านพันเสา ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนตะโม่ประชาสรรค์ ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยพันเสา ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สำนักงานเทศบาลตำบลบางกรวย ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง