ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาจูม หมู่6 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วัดบ้านดงศรีบุญเรือง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านชุมแสง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนาหล่มโพธิบัลลังก์ ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนาตาจูม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดดงทองสามัคคีธรรม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดซำหวาย ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านเนินทอง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาหล่ม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านนาตาจูม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยตำบลบ้านดง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง