ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงบอน ตำบลกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดหัวฝาย ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดห้วยหัวแหวน ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดห้วยเจริญ ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดหนองผักบุ้ง ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดแม่ทุเลาใน ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดม่อนจำศีล ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดโป่งฝาง ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดบ้านแม่บ่อทอง ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดบ้านบึงบอน ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดเทพนม ซ.1327 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดท่ามะเดื่อ ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดท่าชุม ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดชัยอุดม ซ.1327 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดกลางดง ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนบ้านโป่งฝาง ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนบ้านบึงบอน ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนบ้านกลางดง ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
สถานีอนามัยบ้านหนองผักบุ้ง ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
สถานีอนามัยตำบลกลางดง ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048-1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง