ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองกระจง หมู่8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดท่าเกษม ซ.101 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดคลองกระจง ซ.101 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดกรงทอง ซ.สท. 5095 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดท่าเกษม ซ.101 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดกรงทอง ซ.สท. 5095 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีอนามัยตำบลคลองกระจง ซ.101 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.101 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง