ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง 1 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะตาเลี้ยง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
วัดหนองกระดี่ ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดวงฆ้อง ซ.1054 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดทุ่ง ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดคลองแขนง ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ (บางประชาสรรค์) ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ซ.1054 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีอนามัยบ้านวงฆ้อง ซ.สท. 5023 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีอนามัยตำบลเกาะตาเลี้ยง ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบรรพตพิสัย ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1054 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง