ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังทอง หมู่6 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดวังใหญ่ ซ.1195 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดวังใหญ่ ซ.1195 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านวังทอง ซ.1195 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีอนามัยตำบลวังใหญ่ ซ.1195 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีอนามัยตำบลวังทอง ซ.1195 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง