ค้นพบจำนวน 228 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่างิ้ว 173 ถ.บ้านหาดสูง-บ้านวังค่า ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังลึก ตำบลนาพูน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยโป้ ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะท้อ ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าคา ตำบลบ้านแก่ง 130 หมู่6 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง หมู่3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ 329 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ หมู่7 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนตอ ตำบลสารจิตร หมู่5 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ราก ตำบลป่างิ้ว 70 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสารจิตร 315 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก่ง 99/2 หมู่1 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าชัย 350 ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงคู่ หมู่2 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สำ หมู่2 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน บ้านแม่สาน หมู่6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดใหม่แสงทอง ซ.102 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหาดเสี้ยว ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหาดสูง ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหาดทรายผันอินทราราม ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหาดแค ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดห้วยโป้ ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดห้วยติ่งธารทอง ซ.102 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหนองอ้อ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหนองบัว ซ.สท. 5043 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดสุเม่น ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดสุทธาราม (วัดป่างิ้ว) ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดสวนแก้วอุทยานน้อย ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดศิริเขตคีรี (วัดพระร่วงผดุงธรรม) ซ.1294 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดศาลาไก่ฟุบ ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดศรีโอภาส ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดศรีสัชนาลัย ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดศรีสรรค์ ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดศรีเชลียงศรัทธาธรรม ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดวังค่า ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดแม่ฮู้ ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดแม่สำเหนือ ซ.สะพานแม่สำ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดแม่รากสามัคคีธรรม ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดแม่เทินเหนือ ซ.101 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดแม่เทินใต้ ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดม่อนแก้ว ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดภูธาตุเจดีย์ ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดโพธิยาราม (วัดป่าแดด) ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดโพทองธาราม ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดพงเสลียง ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดผาคำ ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดป่าเลไลย์ ซ.สะพานแม่สำ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดป่าลำโชคเหนือ ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดป่ายางเมตตายาราม (วัดพระศรีอริยเมตตยาราม) ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดป่าบ้านลำโชค ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดป่าคาราชศรัทธาธรรม ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดปากสาน ซ.1177 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดปลายนา ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดโบสถ์มณีราม ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดโบราณหลวง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดบ้านสารจิต ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดบ้านป่าคะยาง ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดบ้านดงคู่ ซ.102 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดบ้านแก่ง ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดนางพญา ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดน้อยดอยสวรรค์ ซ.102 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดน้อย ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดนนทาราม (วัดบ้านใหม่) ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดธรรมมิการาม ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเทพนิมิตมงคล ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดทุ่งพล้อคูหาวิทยาราม ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดท่าโพธิ์ ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดทะเลลอย ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดถาวรโพธิการาม (วัดรัศมีพรหม) ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดตอสัก ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดตลิ่งชัน ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดต้นสนโพธาราม ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดดอยรัตนมณี ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดดอยพระเทพมุณี ซ.102 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดดอยท่าด่าน ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดดอนไก่แก้ว ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเชิงคีรี ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดช้างล้อม ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดชัยสิทธิธาราม ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดเจดีย์เจ็ดแถว ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดเจดีย์เก้ายอด ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเขาสุวรรณคีรี ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดเขาพนมเพลิง ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดเกาะระเบียง ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเกาะน้อยฝั่งตะวันออก ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเกาะน้อยป่ายางฝั่งตะวันตก ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนหนองช้าง ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนเมืองเชลียง ซ.102 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง