ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตูม ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดหนองตูม ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนหนองตูมวิทยา ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านหนองตูม ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ซ.1055 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีอนามัยบ้านหนองตูม ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีอนามัยบ้านประดู่เฒ่า ซ.1055 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1055 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1303 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง