ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดดอนแค ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดคุ้งยาง ซ.สท. 2005 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดคุ้งยาง ซ.สท. 2005 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านโป่งแค ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
คริสตจักรสมานสามัคคีไกรนอก ซ.สท. 2005 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057-12 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง