ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งยางเมือง หมู่1 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ๖๔๑๖๐
วัดวังกร่าง ซ.สท. 4020 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดทุ่งยางเมือง ซ.สท. 4020 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านวังกร่าง ซ.สท. 4020 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านยางเมือง ซ.สท. 4020 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยตำบลทุ่งยางเมือง ซ.สท. 4020 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1303-1293 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง