ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากพระ ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดลัดทรายมูล ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดจอมสังข์ ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดคงคามาลัย (วัดปากพระ) ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนลัดทรายมูล ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดปากพระ ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนบ้านหนองพยอม ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนบ้านวังขวาก ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีอนามัยตำบลปากพระ ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง