ค้นพบจำนวน 1,322 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหญ้าปล้อง หมู่9 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตูม ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจิก ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามเรือน ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังลึก จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังลึก หมู่1 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังทอง หมู่6 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านยาว หมู่2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางซ้าย หมู่1 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่างิ้ว 173 ถ.บ้านหาดสูง-บ้านวังค่า ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสวน หมู่3 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป้อม หมู่3 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา หมู่3 ต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านด่าน หมู่4 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกล้วย 324 หมู่2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำพุ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทุ่ง หมู่3 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งหลวง หมู่3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทอง หมู่1 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน หมู่1 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังลึก ตำบลนาพูน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยโป้ ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลอด ตำบลไกรกลาง หมู่7 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมื่นชัย ตำบลไทยชนะศึก ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง หมู่5 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน หมู่9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกก ตำบลโตนด หมู่6 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแหน ตำบลนครเดิฐ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเตาปูน ตำบลตลิ่งชัน หมู่6 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามหลัง ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะท้อ ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบัว ตำบลวังใหญ่ หมู่7 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังพิกุล ตำบลนาขุนไกร ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า หมู่4 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง 1 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลุเต่า ตำบลนาขุนไกร หมู่8 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมนต์คีรี ตำบลเมืองเก่า หมู่6 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าคา ตำบลบ้านแก่ง 130 หมู่6 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง หมู่3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรักรัก ตำบลกกแรต หมู่2 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงบอน ตำบลกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเรื่อง ตำบลท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามักกะสัง ตำบลราวต้นจัทร์ หมู่6 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน หมู่1 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ 329 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาว หมู่1 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน หมู่5 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง หมู่4 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกกแรต ตำบลกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง 99 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ หมู่7 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนตอ ตำบลสารจิตร หมู่5 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ราก ตำบลป่างิ้ว 70 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรไฝ ตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง หมู่9 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกลับ 209/1 หมู่2 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระดิ่ง 91 หมู่4 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสารจิตร 315 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีคีรีมาศ ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดเกาะ หมู่6 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังพิณพาทย์ หมู่3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำขาว หมู่2 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังทองแดง หมู่1 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะคร้อ หมู่6 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราวต้นจันทร์ หมู่1 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่ากุมเกาะ หมู่2 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากพระ ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหลุม หมู่1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านซ่าน หมู่10 ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม หมู่2 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก่ง 99/2 หมู่1 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำขุม หมู่2 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาขุนไกร หมู่4 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเชิงคีรี หมู่3 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนครเดิฐ ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งยางเมือง หมู่1 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ๖๔๑๖๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าชัย 350 ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับผึ้ง หมู่3 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลเตี้ย หมู่1 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงคู่ หมู่2 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงเดือย ซ.สุขเกษม 1 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองยาง 1/9 หมู่4 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองมะพลับ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองตาล หมู่1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองกระจง หมู่8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง