ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง หมู่3 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหินชะโงก ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองไผ่ ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองปล้อง ซ.กพ. 4014 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดสุขเกษม (วัดตะเคียนงาม) ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดมาบมะกอก ซ.กพ. 4014 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดมาบคล้า ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดโพธิ์ทอง ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดท่าขึ้น ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดคลองพร้าว ซ.กพ. 4014 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนอนุบาลอำไพวัฒนา ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ซ.กพ. 4014 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านมาบคล้า ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (วงษ์บุญตรีฉวีรัตน์) ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านคลองพร้าว ซ.กพ. 4014 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
สถานีอนามัยหนองหล่ม ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
สถานีอนามัยท่าขึ้น ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปางศิลาทอง ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง