ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะลำใย ตำบลวังบัว 15 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอยู่โนนมะกอก ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองนกชุมเหนือ ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดสามแยก ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดวชิรารม ซ.1084 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดป่าสว่างอินทราราม ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดท่าคร้อ ซ.1084 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดแสงอุทัย ซ.1084 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านสามแยก ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านป่าเหียง ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
สถานีอนามัยบ้านเกาะลำใย ซ.1084 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084-1076 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง