ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย หมู่1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญพร ตำบลหนองคล้า ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วสุวรรณ ตำบลมหาชัย ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดสระเตย ซ.กพ. 3017 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดศรีวิไล ซ.115 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดมหาชัยวนาราม ซ.115 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดโปร่งตะคลอง ซ.115 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดแปดอ้อม ซ.กพ. 1059 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดบุญญารักษ์ ซ.1278 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดแก้วสุวรรณ ซ.1278 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนบ้านป่าถั่ว ซ.115 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย ซ.115 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ ซ.1278 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนนิคมฯ 3 (แปดอ้อม) ซ.กพ. 1059 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
สถานีอนามัยทุ่งมหาชัย ซ.115 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
สถานีอนามัยแก้วสุวรรณ ซ.1278 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
คริสตจักรสมานสามัคคี ซ.115 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1278 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1280 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง