ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปลิง ต.หนองปลิง ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางกำแพงเพชร 144 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองปลิง ซ.กพ. 3002 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดศรีโยธินวนาราม ซ.กพ. 3042 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดป่านาหล่ม (เทวสถานธรรมสุบินนิมิต) ซ.กพ. 3042 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดบ่อสามแสน ถ.ราชดำเนิน 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดเชตวนาราม (วัดน้ำดิบ) ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดเขาพระ ซ.กพ. 3002 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดเขานางทอง ซ.กพ. 3042 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ถ.ราชดำเนิน 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ (ศรีกำแพงอุปถัมภ์) ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า ซ.กพ. 3002 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร ถ.ราชดำเนิน 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยหนองปลิง ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยน้ำดิบ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงศรีสำราญ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศาลจังหวัดธัญบุรี ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 7 ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ที่ว่าการอำเภอวิหารแดง ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ผานางอาย ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ทุ่งหญ้ากวาง ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เมืองโบราณ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
คริสตจักรบ้านบ่อสามแสน ถ.ราชดำเนิน 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดพระสี่อิริยาบถ (วัดพระยืน) ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดช้างรอบ (วัดช้างล้อม) ถ.เฉลิมราชย์ ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง