ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรงธรรม ตำบลทรงธรรม หมู่4 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดราษฎร์เจริญพร ซ.กพ. 5069 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดนิคมสหกรณ์ ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดไทรย้อย ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดเทพทรงธรรม ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนสหวิทยาคม ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ซ.กพ. 5069 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านไทรย้อย ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยบ้านสหกรณ์ ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยตำบลทรงธรรม ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์การค้าเชียงกงปทุมธานี ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีตำรวจภูธรตำบลทรงธรรม ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง