ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกอง ตำบลนาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดน ตำบลโกสัมพี หมู่2 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองบัววนาราม ซ.1109 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองแดน ซ.1109 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองกองเหนือ ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดแสงเจริญ ซ.กพ. 4026 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดสันติธรรม (วัดบ้านมอ) ซ.กพ. 4003 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดศาลาโป่งแดง ซ.กพ. 1028 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดศรีไกรลาศ ซ.กพ. 1028 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดป่าพนาวัน ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดบ้านแม่มารี ซ.กพ. 4003 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดบ้านปางขนุน ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดเนินสว่าง ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดท่าระแนะ ซ.กพ. 4003 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดดอนพัฒนา ซ.กพ. 4003 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดชัยภูมิ ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดเจริญศรัทธาพัฒนาราม ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านหนองแดน ซ.1109 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ซ.กพ. 1028 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านปางขนุน ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ซ.กพ. 4003 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา ซ.กพ. 4003 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยหนองปิ้งไก่ ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยหนองแดน ซ.1109 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยหนองกอง ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีอนามัยแม่นารี ซ.กพ. 4003 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
น้ำตกวังชมภู ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1109-1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง