ค้นพบจำนวน 52 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสุขฤทัย 40 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทองหลาง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดหนองยาง ซ.อน. 3011 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดหนองผักแพว ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดหนองจอกจันทราราม ซ.อน. 3011 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดสุวรรณบรรพต (วัดเขารวม) ซ.อน. 3023 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดสมอทอง ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดโป่งข่อย ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดป่าผาก ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดปรีชารวมราษฎร์คีรี (วัดเขาไก่ดิ้น) ซ.อน. 3027 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดบ้านโป่งสามสิบ ซ.อน. 02301 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดบ้านกลาง ซ.อน. 6036 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดบ่อน้ำเย็น ซ.อน. 3027 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดทุ่งสาลี ซ.อน. 3011 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดทรัพย์สมบูรณ์ ซ.อน. 02301 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดตลิ่งสูง ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดคลองหวาย ซ.อน. 3011 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดคลองชะนีรังสรรค์ ซ.อน. 02301 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดคลองชะนี ซ.อน. 02301 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดเขาบางแกรก ซ.อน. 3023 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดแก้วศักดิ์ดา ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนอนุบาลห้วยคต(บ้านชุมทหารวิทยา) ซ.อน. 3011 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนวัดสุวรรณบรรพต ซ.อน. 3023 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านอีตูบ ซ.อน. 3027 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ซ.อน. 3011 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านหนองจอกพัฒนา ซ.อน. 3011 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านสมอทอง ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ซ.อน. 02301 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านคลองชะนี ซ.อน. 02301 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านกลาง ซ.อน. 6036 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยบ้านคลองแห้ง ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยตำบลสุขฤทัย ซ.อน. 3023 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยตำบลทองหลาง ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว ซ.อน. 6036 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญญบุรี ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
ที่ว่าการอำเภอวังน้อย ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.333 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยคต ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
ทะเลสาบบ้านหมอ ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
น้ำตกอีซ่า ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
น้ำตกไซเปอร์ (น้ำตกหินลาด) ซ.อน. 3011 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลหมอประเจิด ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
คริสตจักรความหวังห้วยคต ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
ครัวโน๊ต ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง