ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน หมู่6 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำวิ่ง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยโศก ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดศรีบุญเรือง ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดพรหมรังษีเขาน้ำโจน ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่านิคมสามัคคี ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบุ่งฝางสามัคคีธรรม ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเทพเมืองทอง ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำทอง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยโศก ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ถ้ำพรสวรรค์ ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ถ้ำทอง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3438-3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ทับเสลา ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง