ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ล่องตาที ตำบลลานสัก 367 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดใหม่ไทยอีสาน ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยทราย ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดหนองม่วง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวิหารธรรม ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโปรงนวล ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโป่งเก้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบึงแห้ง (วัดบึงเจริญ) ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบึงแวงขันติการาม ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเนินสำราญ ซ.3504 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดน้ำรอบเทพประทานพร ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำพระยาพายเรือ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำเขาจั๊กจั่น ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดชุมยางสามัคคีธรรม ซ.อน. 2009 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเขาฤาษีธรรมมงคล ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโกรกลึก ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราช ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านร่องตาที ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านโกรกลึก ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านร่องตาที ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านบึงแห้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลน้ำรอบ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ถ้ำแก้วทิพย์บัวทอง ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง