ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กะสี ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระบำ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยขาแข้ง ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดศรีศิษย์วิชชาวณาราม (วัดห้วยเปล้า) ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดแม่กะสีวราราม ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดปางไม้ไผ่วนาราม ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนเขาขวางวิทยา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านแม่กะสี ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลระบำ ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหญ้าไซ ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
น้ำตกแม่กะสี ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
เขื่อนทับเสลา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ครัวระบำ ปลาเผา ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง