ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ ถ.บ้านซับป่าพลู ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวิเศษเทพธงชัย ซ.3438 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าอ้อ ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านซับป่าพลู ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
เขาฆ้องชัย ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
พรทิพย์ 291 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 056-511-659
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง