ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดป่าคา ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดประดู่ยืน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดทุ่งสามแท่ง ซ.อน. 4021 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดตะคล้อ ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ซ.อน. 4021 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านหนองแหน ซ.3456 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง