ค้นพบจำนวน 117 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ล่องตาที ตำบลลานสัก 367 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน หมู่6 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำวิ่ง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ ถ.บ้านซับป่าพลู ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กะสี ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระบำ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก หมู่2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดใหม่ไทยอีสาน ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยโศก ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยทราย ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยขาแข้ง ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดหนองม่วง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดศรีศิษย์วิชชาวณาราม (วัดห้วยเปล้า) ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดศรีบุญเรือง ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวิหารธรรม ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวิเศษเทพธงชัย ซ.3438 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดลานสัก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดแม่กะสีวราราม ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดพรหมรังษีเขาน้ำโจน ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดพรหมประทานพร ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโปรงนวล ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโป่งเก้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าอ้อ ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าสัก ซ.ทับเสลา ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่านิคมสามัคคี ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าแดนนาบุญ ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดปางไม้ไผ่วนาราม ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าคา ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดประดู่ยืน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบุ่งฝางสามัคคีธรรม ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบึงแห้ง (วัดบึงเจริญ) ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบึงแวงขันติการาม ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเนินสำราญ ซ.3504 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดน้ำรอบเทพประทานพร ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเทพเมืองทอง ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดทุ่งสามแท่ง ซ.อน. 4021 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำพระยาพายเรือ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำทอง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำเขาจั๊กจั่น ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำเขาฆ้องชัย ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดตะคล้อ ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดชุมยางสามัคคีธรรม ซ.อน. 2009 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดคลองไม้ลาย ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเขาฤาษีธรรมมงคล ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโกรกลึก ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนลานสักวิทยา ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนอนุบาลลานสัก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราช ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยโศก ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านร่องตาที ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ซ.อน. 4021 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านโกรกลึก ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนเขาขวางวิทยา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านหนองแหน ซ.3456 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านร่องตาที ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านแม่กะสี ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านบึงแห้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านท่ามะนาว ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านซับป่าพลู ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลระบำ ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลน้ำรอบ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหญ้าไซ ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานการเคหะแห่งชาติ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ถ.เทศบาล 1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานเทศบาลตำบลปลักแรด ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3456 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลานสัก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
น้ำตกแม่กะสี ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง