ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่ง ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ตำบลคอกควาย ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเจ้าวัด ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านบุ่ง ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านบุ่ง ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลเจ้าวัด ซ.อน. 3027 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
แก่งวังกิณรี ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง