ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองหูลิง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองฝาง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองแกสามัคคี ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสายรุ้งทอง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองฝาง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านร่องมะดูก ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยตำบลหูช้าง ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ตำรวจป่าไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333-3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง