ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองไม้แก่น ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสาลวนาราม (วัดหนองจอก) ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดพุกร่างคีรีวงศ์ ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดบ้านจัน ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ซ.3211 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านจัน ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยหนองจอก ซ.3211 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยบ้านใหม่โพธิ์งาม ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง