ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอาสา ตำบลเมืองการุ้ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองการุ้ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดใหม่ชิตประชาราม ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดเมืองการุ้ง ถ., 7 ฝั่งตะวันออก, ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดมกุฏวนาราม (วัดตะกรุด) ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดคลองโป่ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองอาสา ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย ซ.อน. 3033 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านตะกรุด ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง (มิตรภาพที่ 52) ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ถ., 7 ฝั่งตะวันออก, ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยเมืองการุ้ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยบ้านหนองอาสา ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สำนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่ ถ.เทศบาล 7 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองการุ้ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง